Behandelprotocol

Als contactberoep mag ik mijn werkzaamheden weer oppakken vanaf maandag 11 mei 2020.
Voorwaarde is een protocol waarin is vastgelegd hoe ik dat veilig voor mijn cliënten en mij zelf doe.
Het protocol is gebaseerd op de eisen en voorwaarden zoals die door het Ministerie van VWS en het RIVM zijn gesteld.

TUVI stelt de cliënt in staat zelf een beslissing te nemen en dus ook zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen wanneer deze een afspraak maakt.

Regels vanuit Beroepsvereniging.pdf