Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Deze wet komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het doel is dat de persoonlijke gegevens van mensen nog beter beschermd wordt.

TUVI respecteert uw privacy en zal ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld.

Privacyverklaring (AVG).pdf